Hogy az AURA Egyesület fiatalemberei kiléphessenek az önállóságba az álarc mögül

2010. július 8., csütörtök

Utószó

Sajnos, ez alkalommal nem sikerült angyallá válnom, talán nem volt elég "trendi", csupán egyszerűen szakmai ez a program ahhoz, hogy méltó legyen a Vodafone támogatására. Mindenesetre számos "pluszt" kaptam ez alatt a pár hét alatt, olyanokat, amikre éppen hogy nem számítottam.
A Vodafone pályázati kiírásának köszönhetően szembesültem azzal, hogy mennyi izgalmas, jobb sorsra érdemes program születik meg egészen különböző korú, végzettségű, érdeklődésű emberek fejében, mennyi klassz ötlet és fontos projekt áll megvalósításra készen! Ez kicsit hitet adott és lendületbe hozta már-már lankadó lelkesedésem.
Nagyon jó volt megélni,hogy sok-sok barát és ismeretlen is mellém állt, érdeklődéssel és támogatással, jó szóval segítve. Köszönöm!
Most rajtam a sor, hogy ne hagyjam elfoszlani a lendületet, és legyek akkor hát ördögként angyal...

2010. június 10., csütörtök

Elődöntő!!!

Ajánlóim, "lájkolóim" és a Vodafone bíráló-bizottsága, valamint elsősorban a támogatásra érdemesnek ítélt AURA Egyesület jóvoltából sikerült a VODAFONE Főállású Angyal 2010-es pályázatán az elődöntősök 20 fős csapatába bekerülnöm! Újult lendülettel és hittel vágok neki a következő feladatnak, bízva a sikerben. Köszönet a mellettem állóknak!

2010. június 3., csütörtök

Pályázatom 800 karakterben

FŐÁLLÁSÚ ANGYALNAK JELENTKEZEM autizmussal élő fiatalok: kijárták az iskolát, otthon ülnek vagy kóborolnak naphosszat a városban, a szüleikkel laknak együtt, jövedelmük nincs. Telik az idő céltalanul, pedig a képességeikhez mért legönállóbb életre, munkára vágynak, de ehhez támogatásra van szükségük.
Egy olyan szervezet várja, hogy szaktudásommal segítsem, amely autizmussal élők számára akarja megteremteni az önálló élet lehetőségét. Önálló lakhatást, foglalkoztatást, mégpedig megszokott, urbánus környezetükben, nem vidéki majorságokban. Tanulmányok készültek, modellek állnak rendelkezésünkre, csak egy erő kell, amely összefogja a törekvéseket, egy szakember, aki az érintett családok Aura Egyesületét szakmai tudásával felvértezve ügyvivőként lendíti előre… hogy valóra váljanak az álmok!

Programterv-vázlat

Egy év nagy idő - és egy év alig valamicske idő. Természetesen nem gondolom, hogy egy év angyalkodás után minden Közép-Magyarországon autizmussal élő fiatalt, felnőttet önálló életvitelhez segíthetek. De elindul valami, ami meghozhatja első eredményeit egy év alatt, és valódi lendületet kap egy törekvés.
Az ez év őszére elkészülő tanulmányok alapján megindulhat az önálló lakhatást támogató program, megtehetjük az első lépéseket a különféle lakhatási modellek megvalósítására. Lobbiznunk kell a döntéshozóknál, fel kell tárnunk a családok lehetőségeit felnőtt gyermekeik otthonhoz juttatására, beindulhat a lépcsőházi modellkísérlet, szervezni kezdjük az első nagyvárosi mini-lakóotthont,felkutatjuk és magunk mellé állítjuk azokat a képzett autizmus-szakembereket, akik a program legfontosabb elemében együttműködnek velünk: az autizmussal élők önálló életvitelre való felkészítésében, majd az önálló élet szakmai támogatásában. Van, akit naponta személyesen kell majd egyes tevékenységeiben irányítani, vagy kontrollálni, van, akinek elég a "telefonos segítség", és van, aki folyamatos támogatásra szorul, de képes a családjától külön, kisközösségben élni - de mindannyiukat fel kell készíteni az önálló életre. Ki kell dolgoznunk/át kell vennünk ezen képzések tematikáját, és meg kell valósítanunk a felkészítést - mind az érintettek, mind a szülők, testvérek, mind a támogatók, mind a lakókörnyezet számára.
Belevágunk a foglalkoztatás megszervezésébe is - az FSZK támogatásával jelenleg futó "Autizmussal élő személyek részére alternatív munkaerő-piaci modellprogram kidolgozása" projekt (melynek projektkoordinátora vagyok az Autizmus Alapítványnál)eredményeinek felhasználásával megkezdjük a munkára vágyó/váró fiatalok foglalkoztatási esélyeinek feltárását, és munkába helyezését.
És mindemellett folytatjuk megkezdett, a fenti célokat szolgáló tevékenységeinket: szabadidős klub, művészetterápiás foglalkozások, főző-varró tanfolyam, szülő-fórum, krízisvonal, regionális érdekegyeztető fórum...
Az AURA Egyesület még nem rendelkezik főállású munkatárssal, és olyan szakemberrel sem, aki kizárólag autizmussal foglalkozott volna az elmúlt évtizedekben. A megpályázott sokszereplős projektben ügyvivő-titkárként a szűken vett, érintett személyekkel, családokkal végzett gyógypedagógiai munkán túl a MOTOR szerepét kívánom betölteni: összefogni, irányítani, koordinálni mozgatni a partnereket és érintetteket - MOZGATNI-ELŐRELENDÍTENI az ÜGYET minden napon!

Motiváció

Az önéletrajzot olvasva felmerülhet a kérdés: miért akarok máshol, mást csinálni? A válasz - az én szemszögemből - kézenfekvő: munkás életem huszonegy, egyetlen munkahelyen eltöltött esztendeje után szeretnék valami olyat csinálni, ami "az enyém", ami nem a "nagy autizmus-ügy előmozdítása" maga, hanem annak egy kisebb, kézzelfoghatóbb szelete,az érintettek egy korosztályának egyféle problémája, az önálló élet megvalósítása a célterület. Arra vágyom, hogy tudásomat, tapasztalataimat ne egy "hatalmas" intézményen belül, hanem egy kisebb, ám tapasztalatlanabb, még kibontakozóban levő szervezet javára használjam, próbára téve magam: mire megyek "egyedül". Egyedül, mert az AURA nem rendelkezik munkaszervezettel, önkéntesek, tagok, felkért szakértők dolgoznak a projekteken, ugyanakkor természetesen számítok az évtizedek során megismert szakemberek, barátok támogató tanácsaira. Egyszóval: a szakmai kihívás motivál!

A választott szervezet

AURA = "Az auráról tudjuk, hogy az emberek fizikai testét körülvevő, szabad szemmel nem látható, eltérő színű és vastagságú rétegekből álló, változó nagyságú és sűrűségű energia burok... " (aura.lap)
Azaz az AURA az élet, ami körülvesz, a tér, melyben élsz (A LAKÁS, AZ OTTHON), és hely ahol napjaidat töltöd (A MUNKAHELY)- ezeket szeretném elérhetővé tenni az autizmussal élő fiatalok, felnőttek számára úgy, hogy két évtizedes szakmai tapasztalatommal, szaktudásommal, lendületemmel az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet támogatom. Egy olyan szervezetet szeretnék erősíteni, mely érintett szülőket és önkénteseket tömörít,alkalmazottal nem rendelkezik, ugyanakkor az eltelt 8 év alatt "túlnőtt önmagán", a vállalt és ellátott feladatok a futó és tervezett projektek teendői "Főállású Angyal"-ért kiáltanak.
http://www.auraegyesulet.hu/

Mi az autizmus, és miért kell szakmai támogatás?

„Az autizmus a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, és a rugalmas gondolkodás veleszületett, egész életen át tartó zavara. Az egészségesen fejlődő kisgyermek gyorsan és különös erőfeszítés nélkül elsajátítja a világ és benne a többi ember megértéséhez szükséges készségeket. Megtanulja, hogyan teremtsen kapcsolatot másokkal, képes együttérzésre, ki tudja fejezni kívánságait, gondolatait, és örömét leli a változatosságban, a tevékenykedésben, a játékban. Az autizmussal élő emberek számára ezeknek a látszólag egyszerű, hétköznapi, valójában életfontosságú képességeknek a megszerzése még alacsony szinten is óriási fáradságba kerül, és szakszerű segítség nélkül szinte elképzelhetetlen.” (dr. Stefanik Krisztina).
Mindezekből érthetően következik, hogy az autizmussal élő felnőtt élethosszig valamilyen fokú támogatásra szorul, ugyanakkor megfelelő szintű és minőségű segítségadás mellett képes lehet többé-kevésbé önálló életvezetésre, munkavállalásra.